Thông Tin Mới Nhất
Về Bồ Đào Nha

Thuế thành phố áp dụng cho bất động sản (IMI) tăng đối với các bất động sản bỏ không.

So với năm 2021, Thuế IMI năm nay ghi nhận tăng lên đối với nhiều chủ sở hữu, cụ thể là chủ sở hữu những bất động sản bị bỏ không hoặc đổ nát. Dựa trên các thông kê gần đây, cụ thể có 10.544 toà nhà đô thị bỏ trống và 3.796 bất động sản đổ nát bị áp tăng thuế suất IMI.

Đọc Thêm

Bồ Đào NHa

Bồ Đào NHa

Thời hạn để trả Thuế bất động sản bổ sung cho thành phố (AIMI)

Được áp dụng từ năm 2017 để thay thế cho nghĩa vụ đóng Thuế trước bạ riêng lẻ cho bất động sản trên 1 triệu euro. AIMI được đánh vào tài sản bất động sản của cá nhân và tổ chức, bao gồm các công trình nhà ở, đất xây dựng và di sản thừa kế chưa chia (di sản thừa kế chưa được chia cho những người thừa kế).

Đọc Thêm
0/5 (0 Reviews)