Dịch vụ kê khai - Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại bồ đào nha

STT Dịch vụ Ghi chú
1 Lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp Đăng ký Mã số thuế (NIF), Bảo hiểm xã hội, Tài khoản ngân hàng
2 Kế toán thuế IRC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn 100,000 €/ năm Đại diện thuế cho doanh nghiệp

Báo cáo thuế VAT phải nộp hàng tháng, quý, năm

Thông báo các khoản thuế phải nộp trong năm

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp

3 Kế toán thuế IRC cho doanh nghiệp lớn hơn 100,000 €/ năm Đại diện thuế cho doanh nghiệp

Báo cáo thuế VAT phải nộp hàng tháng, quý, năm

Thông báo các khoản thuế phải nộp trong năm

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp

4 Kiểm tra, giải trình quyết toán thuế cho doanh nghiệp Phụ thuộc tình trạng hồ sơ của doanh nghiệp
5 Lập hồ sơ đóng mã số thuế NIF và số bảo hiểm xã hội NISS  tạm thời cho doanh nghiệp Phụ thuộc tình trạng hồ sơ của doanh nghiệp
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *