Làm thủ tục đăng ký số bảo hiểm y tế (Número de Utente) tại Bồ Đào Nha

STT Dịch vụ Ghi chú
1 Làm thủ tục đăng ký số bảo hiểm xã hội (NISS)
2 Thảo hợp đồng lao động Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt
3 Làm thủ tục đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên mới
4 Làm thủ tục đăng ký số bảo hiểm y tế (Número de Utente)
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *