Category Archives: Tin Tức

Thời hạn để trả Thuế bất động sản bổ sung cho thành phố (AIMI)

Thuế bất động sản bổ sung cho thành phố (AIMI) được áp dụng cho những chủ sở hữu bất động sản có giá trị cao, cụ thể:  Được áp dụng từ năm 2017 để thay thế cho nghĩa vụ đóng Thuế trước bạ riêng lẻ cho bất động sản trên 1 triệu euro. AIMI được […]

Thuế thành phố áp dụng cho bất động sản (IMI) tăng đối với các bất động sản bỏ không.

Thuế thành phố áp dụng cho bất động sản (IMI) tăng đối với các bất động sản bỏ không. So với năm 2021, Thuế IMI năm nay ghi nhận tăng lên đối với nhiều chủ sở hữu, cụ thể là chủ sở hữu những bất động sản bỏ không hoặc đổ nát. Dựa trên các […]