Category Archives: Dịch vụ kê khai – quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

STT Dịch vụ Ghi chú 1 Lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp Đăng ký Mã số thuế (NIF), Bảo hiểm xã hội, Tài khoản ngân hàng 2 Kế toán thuế IRC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn 100,000 €/ năm Đại diện thuế cho doanh nghiệp Báo cáo thuế VAT phải nộp hàng […]