Category Archives: DỊCH VỤ KÊ KHAI – QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

STT Dịch vụ Ghi chú 1 Đăng ký Mã số thuế (NIF) 2 Kế toán thuế thu nhập (IRS) cho hộ gia đình không có bất động sản cho thuê Đại diện thuế cho hộ gia đình Thông báo các khoản thuế phải nộp (nếu có) theo thời hạn Kê khai và quyết toán thuế […]